Výpis ze stanov ŠKVK

I. Název, sídlo, působnost a charakter spolku

 • a) Název spolku: Šachový klub Valašské Klobouky (dále jen “spolek“)
 • b) Sídlo spolku: Sušilova 401, 766 01 Valašské Klobouky
 • c) Spolek působí na území České republiky, nedělí se na jiné

Charakter spolku – spolek je založen podle zákona č.89/2012 Sb.

II. Cíle činnosti spolku

 • sdružit hráče a příznivce šachu v mikroregionu Valašské Klobouky
 • účast a pořádání mistrovských soutěží a turnajů
 • tréning mládeže a členů oddílu

III. Formy činnosti spolku

 • účast v soutěžích pořádaných Šachovým svazem České republiky
 • účast jednotlivých členů v libovolných turnajích pořádaných Šachovým svazem České republiky nebo jednotlivými šachovými oddíly dle jejich úvahy
 • pořádání minimálně jednoho otevřeného šachového turnaje v průběhu kalendářního roku dle pravidel Šachovým svazem České republiky
 • pořádání minimálně jednoho žákovského turnaje v průběhu školního roku
 • jiné akce schválené členskou schůzí